is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 Tegenwoordige Staat

Wester- 27. GAUW, insgelyks een klein Dorp van 115 ftemmende plaatfen, in 'c Noordoosten van Sneek gelegen , en bekend door het fpreekwoord: Gauw ligt by Sneek. Dit dorp is een der oudften van Friesland, en in't zelve was gebooren Radboud, de veertiende Bisfchop van Utrecht , wiens Overgrootvader, van Moederskant, was geweest Radboud de L Koning van Friesland. In 1685 werd hier eene geheel nieuwe Kerk gebouwd, en ter gedachtenis van deeze verbetering boven de deur geplaatsc:

Burmania, antiqua ducens ab origine nomen, Aetatis quinos cumnondum impleveratannos,

Zeino Joachimus, Grietmanni filius, hujus Frifiaco faxo jacuit Fundamina templi.

17 Aug. CID IOCLXXXV.

Ziet Zeino Joachim, des Grietmans eerstgebooren, Burmanias zaat en kroost van Edel oud geflagt,

Legt, nog geen vyf jaar oud, aan deeze kerk en toren Den grondvest, en heeft zulks met Friesfche fteen vol.

(bragt.

28. OFFINGAWIER, een kleinDorp van 10 ftemdraagende plaatfen , is gelegen naby den Hemdyk, ten Oosten van Sneek; doch behelst niets byzonders.

In 1463, werd, niet verre van Sneek, te Zydfingawier, een Legynen Klooster gefticht, bekend by den naam van Groendyk ( f), en duszouden 'er

wel.

(t) Schot. Fr. Hist. bl. 332.