is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246* "Tegenwoordige Staat

Wester- te Heeg gevonden worde ; behoorende , dat hier ter verbeteringe vaneenen, op bl. 181 begaanen misflag , dient aangemerkt, de Ge. meente van Greonterp of Sensmeer eisjentlyk tot Wonzeradeel, hoewel zeer veele RoomschKatholyken uit Wymbritzeradeel, in 't zoge> naamde Blaauwhuis, ftaande aan den Hemdyk , en dus maar even buiten de Grensfcheidinge van Wymbriiaeradeel , gewoon zyn ter Kerke te gaan.

* ® * 0.0

SNEEK.

Sneek. SnEEK, in de Frtesfche landtaal Sniis genaamd , is , na Leeuwarden en Harlingen een der fchoonfte en vermogendfte Steden van Friesland , zynde in het kwartier der Steden de vierde in rang. De oorfprong deezer &tad is onzeker, en van overlang onder de

puin-