is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verloren paradijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pende arm een legioen aan fterkte gelyk fcheen. Ieder onderge. fchikte engel, ieder ftryder op zich zelve, fcheen een opperhoofd, bekwaam om anderen te gebieden, geoeffend in het tyd. ftip om aan te rukken; te ftaan; de gedaante van den veldilag te doen veranderen, of de gelederen in den grimmigen ftryd te doen openen of te fluiten. Geen denkbeeld van vlucht of deinzen, gene onedele daad die vrees verried was hier te vinden; een ieder vertrouwde op zich zeiven, als hing aan zyne vuist het tydpunt der overwinning. Alle de daden daar voorgevallen, en dezen waren oneindig, maakten aanfpraak op cenen eeuwigen roem. Onmeetbaar uitgeftrekt was het flagveld, en op ieder ogenblik veranderde de ftryd van gedaante. Nuftreedmen ftaande en op den vasten bodem; dan verhief mefl de magtige Vleugelen en zweepte dc lucht, die dan rondsom in vlammen te ftaan fcheen. Lang hing de kans van den veldilag in even. wigt ,• tot dat Satan, die dezen dag eene gadeloze fterkte getoond, niemand zyns gelyken gevonden, en zich geduurig inhetheetfte van den ftryd gemengd had, eindelyk het zwaard van Mithaèï zwaaijen en telkens gehele legioenen maaijen zag. Eén flag van zyn ontzettend ftaal met beide handen geheven, wrocht -