is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si levensgeschiedenis van

Wij geraakten ook in den eerftcn veldtocht in twist, om dat hij mijnen pakknegt floeg, en waren reeds met de pallasfen aan elkander, wanneer de Overfte win. terfeldt gevallig daar bij kwam, ons zonder bloedvergieten fcheidde, en vrede maakte. De Litthauwfche hardnekkige kop is echter altijd wraakgierig en onverzoenlijk, en had misfchien van dezen dag af aan mijn ongeluk reeds gefmeed.

God weet wat voor ftof tot argwaan tegen mij hij den Monarch bij alle gelegenheden heeft ingeboezemd. Want ongelooflijk is het anders, hoe dezelve mij, bij zijne welbekende liefde tot de gerechtigheid, zonder alle onderzoek, zonder verhoor, zonder krygsregt veroordelen kon. Dier zit dus een knoop, dien ik niet los maken konde. De Koning alleen weet, op welk een wijs hij in deze zaak ingewikkeld is. Hij is tegenwoordig zeker overtuigd, dat ik onfchuldig was. Dcch ik heb reeds te veel geleden, te veel gruwzame ftraffen doorgeftaan, om ene daar mede overeenkomftige beloning te kunnen hopen.

Bij zulke gewigtige overijlingen , die nu gantsch Europa , en ieder grijfaart en jongeling in mijn Vaderland kent, meet de zwakfte altijd in het onrecht blijven. Ik ben in onze eeuw een overtuigend voorbeeld van deze grondftelling in despotieke Staten geweest.

Maar waar is het — —. dat men

een' man van mijnen aart , die fpreken en fchrijven kan, wiens gantfche levensgedrag zonder vlek is, of voor het doorftaan van zulke grote verdrukkingen grootmoedig had moeten belonen, of in de gevangenis heimelfk ombrengen. Want nu zal mijne gefchiedenis, waar van de gedachtenis niet meer kan worden uitgedelgd, de Biogrnphie van fredrik den groten altijd

als