Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN FRANKRIJK.

SS

Vrijen, en van hunne verpligting om mede te „ veld te trekken, geen gewag gemaakt wordt: „ de krijgsdienst was indedaad voor de Vrijën zo ,, lastig, dat 'er menig een door tot armoede ver,, viel : de koninglijke vafallen ftonden 'er zeer ,, wèl bij , omdat de inkomften van hunne .leen* „ goederen hun in plaats van bezolding verllrek„ ten; doch de Vrijën moesten zonder de minde „ vergoeding op hunne eigene kosten te veld „ trekken, en karel had belast, dat ieder zig „ niet alleen van wapenen en klederen, maar ook „ van leeftogt voor drie maanden moest voor„ zien; en , het begin van deeze drie maanden „ werd gerekend van den tijd af, dat zij op eene „ bepaalde plaats waren aangekomen: ook wcr„ den de bezitters van vaste goederen door de „ Graaven en andere Staatsbedienden zodanig „ gedrukt, dat de meesten eenen Edelman tot „ Leenheer of Raadgeever verkoozen, die hen „ tegen hunne Graaven befchermen konde, of ook „ het eigendom op hunne goederen , behoudens „ het gebruik daarvan, aan den Graaf of Bisfchop ,, overgaven , ten einde zig tegen de verdruk-, „ king van den laatften te beveiligen."

Hieruit blijkt , hoe zeer de vrijheid in deezen tijd reeds in verval geraakt was : doch hadden meer de Grooten, dan de Koning, zig dat geene aangemaatigd, wat het volk ontnomen was: karel was, oniiangezien zijne grootheid, nijes B 5

Sluiten