Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( VII )

hier en daar, omtrent Perfoonen en zaaken, te fierk heb uitgelaaten. Dan Medeburgers l geloov vry 3 dat ik daartoe niet alleen reden gehad heb, en in ftaat ben het gezegde te kunnen bewyzen, maar dat ik, zo als veele, die eenige kennis der zaaken hebben, weeten , en, der waarheid willende hulde doen,kunnen getuigen, nog yeel meerder zoude kunnen te berde brengen. Dat ik gezegd, of liever gefchreeven heb, heb ik, zonder veinzen of draayen ,'t welk ik niet geleerd heb, veel min verftaa, en daarom ook zo fyn, als anderen , niet /pinnen kan, openhartig en naar waarheid gedaan, en noodig geoordeeld; zo om het verkeerde te doen kennen, als om die verkeerd gehandeld hebben, (wiernaamen ik, zo veel doenlyk, gemenageerd, en den fchoen, voor die hem paste, gelaaten heb,) ware het mogelyk, tot beter conduiies te brengen; altans hun aantetoonen: dat de zaaken , die bedektelyk gefcbiedden, dikwyls tegen alle vermoeden, en de fïerk/ie voorzorge, vry en onbewimpeld, zonder voor willekeurige perfecutiën bloot te flaan, in het openbaar ten toon gefpreid worden , zo als, God zy dank ! tans, daar de Vryheid, den Dwang verjaagd hebbende, den Zetel beklommen heeft , <kan en mag, ja veelal moet gefchiedden; zo dat men van geene fchuitpraatjes , of dergelyke prulfchriften, in welke men foms eene vreemde taal invlecht, om daar door, in dat vak , deszelvs capaciteit te toonen, doch niettemin te gelyk deszelvs herkomst verraad, behoevt gebruik te maaken.

Sommigen zullen mogelyk van gedachten zyn: dat ik, hier en daar, my zelve te veel in "t oog heb, en myne belangens te fterk heb willen doen gelden. Dan hier op kan ik, met alle vrymoedigheid en gerustheid, antwoorden : dat ik wel myn zaak, doch geenzins myn by zonder belang, dan voor zo verre my aller regtmaatigst competeerde, en dikwyls veel minder in acht genomen , ja menigmaal * 4 myn

Sluiten