Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 DAGVERHAAL eener REIZE

het dorp Baharan (*), alwaar wy voor den nacht opleiden. Onze Sciad, welke by den Gouverneur gebleven was, kwam hier by ons.

Dingsdag, 16 Maart.

Met het aanbreeken van den dag, verlieten wy Baharan, om onze reis te vervorderen, in gezelfchap van den Sciad. Wy deeden eene wandeling langs den oever der riviere, en vonden 'er een groot deel vruchtbaar bouwland, en de menfchen zeer druk bezig met het te bearbeiden. Schaapen en jonge bokken konde men hier in grooten overvloed krygen, en tot zeer rcdelykc pryzen. Omtrent tien uuren voeren wy voorby een zeer vermaakelyk dorp, Cherry Luxannie (f) geheeten; en na nog by verfcheiden dorpen langs gereisd te zyn, kwamen wy, omtrent

één

(*) By MiEBCiiR Bahlgrdn.

(t) In de Kaart van niebuhr is geen naam die eenigzins na deezen gelykt, dan Otfcherri, misfchien is Luxannie een tweede naam, om deeze plaats van .:ndere van byna gelyke benaaminge te ondericheiden. Ten minften wat laager de rivier af, vinde ik. in de gemelde Kaart Udfjerri.

Sluiten