is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal eener reize van Bassora na Bagdad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van BAGDAD na BASSORA. 63

van mondbehoeften, als vogels, eieren en boter.

Zondag, 11 April

Omtrent drie uuren in den morgen zette ik zelve, en een ander van ons gezelfchap, vergezeld van eenen Turk, de reis voort na Bagdad, laatende de overigen achter, die met de Caravane zouden koomen. Omtrent zeven uuren kreegen wy Bagdad in het gezicht, het geen, op eenen afftand, zich vertoont als een bosch. Wy vonden, dat de rivier de Tigris was begonnen te zwellen, en het land eenige mylen overllroomd had, het geen ons noodzaakte een' zo grooten omwech te maaken, dat het reeds na den middag was, eer wy de voorlieden bereikten. Hier trokken wy over de rivier om in de Stad te koomen, en ons hebbende doen brengen aan het huis van den Heere marcar, werden wy 'er op eene zeer gastvrye wyze ontvangen. De overigen onzer vrienden kwamen omtrent twee uuren na ons.

Maan-