is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«U TWEEDE B L A B W Y Z-^ R.

. Proeve van de muziek der Hottentotfche Kafferen

Hottentotsch Holland. \ym. Heeft fteile en- fteenachtk ge bergen, ald. Het is moeilyk en 'er wordt veel ervarenheid toe vereischt om die overtctrckken. ald.

' ; Kloof bevat verfcheidene land-

" hoeven. 148- '

L'out-, zoo brandhout ais timmerhout, is ongemeenduur aan de Kaap. 299, 300. Waarom. 300. Hierom moet ook al wat 'er van gemaakt wordt, ton een hoogen prys verkocht worden. 300., 301

Heulbaai. 25 , 4$ Is wel van versch water voorzien. ald. Waarom, zoo genoemd wordt. 50. Zy is niet goed voor eene haven.' ald. Maar wel om 'er voor een' kom n tyd ce ankeren- ald. De zee fpoehv 'er

• veel zand aan.' ald

■Houtmangel is aan de Kaap zeer groot. 39 Houtniquasland. 296. Is vol houtgewas.' 297. Ts nog, h niet lang bekend en bewoond geweest. 322 Houtwormen , eene vreemde foort, befchreeven. 408,,

409. Verftrekken tot voed-fel voor de boschman:

nen en Hottentotten. 411 'Hoives Island. 117

Huahcine, eiland in de Zuidzee. 110-^117

•Huizen irn Houtniquasland. 322 ■

■Hutten der Hottentotten omftandig befchreeven. 229, 230. Hoe zy gemaakt worden. 230 . 231. Afbeelding derzelven. 232

Hyena, natuurkundige befchryving van dat dier, volgens eene huid van hetzelve-' 197, 108. Of het de menschlyke ftem kan nabomfenï 190. Bezie de eigenfehap, om het geluid van andere dieren tekunnen navolgen, ald. Onderzoek, waarom de hyena met een zoo lange dikke hairige huid in eene warme luchtftreek bedekt is. 20-»/201. Hoe dit dier zynen roof met list overvalt èn bemagtigt. 191, 192. Is flechrs in het open veld-(fout 193. Doch fltii.pt fomtyds in de hutten der Hotttntot-. tenj en fleept de kinderen weg. ald.