is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven ter bevordering der menschelijkheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.

JDe geheelc leest helaas! waar op de collegiö'n en de fchoolen gefchoeid waren, was een exjeznitisch, bekrompen denkbeeld.

B.

Dat intusfchcn geheelc natiën in oproer bragt. Over armzaligheden van dien aart kwam de Univcrfiteit te Leuven in opftand, en dat liep als een lopend vuur door de Nederlanden.

A. j

En Joseph meende het toch ook hierin goed met de volken. Wat hij hun gaf, was wel het beste niet, maar evenwe! iets beters, dan zij bezaten. Hij was zelf niet beter opgevoed geworden.

B-

En zijne wetboeken?

- A. r-4 •

Daar ging hij waarlijk ook wat haastig mede te werk.

B. in