Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGBOEK. 33

per indrukt. Dit was juist waar ik hem hebben wilde.

Je geeft den Phyfiognomiften geen geloof, zeide ik, en je bent meer Phyfiognomikus dan iemand ter waereld.

Philip.

Dat's meer dan ik weet, mijn Heer.

Nu merk dan op wat ik u zeg. Ons doen is in den grond eenerlei, en er is verder geen onderfcheid in, dan dat ik op het hoofd, en gij op de voeten uwe aandagt vestigt. Wat u de afdruk der loopers, hoeven, klaauwen, pootender dieren in de weeke grond, of des winters in verfche fneeuw zijn, dat zijn mij de omtrekken, fchaduwen, afgietzels en afbeeldzels van Menfchenaangezigten. Zoo dra gij een voetftap ontdekt, die zuiver afgedrukt is, kent gij het dier, dat het getekend heeft, gij kunt het fpoor naarvolgen en het zelve opfpeuren, fchoon het zich in de digtfte itruiken verborgen heeft. Eveneens ziet de Phyfiognomist uit de fpoor, die het menfchen aangezigt in gips of door de fchaduw op den wand agter laat : of op welk een wijze het zijn moge, den inwendigen menfch, fpeurt daar uit zijn loop en wezen, volgt hem in de verborgenfte fchuilhoeken van zijn hart, zoo, dat hij zich niet voor hem verbergen kan.

C Phi.

Sluiten