Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24oPHYSIOGNOMlSCHïf

inoede is, de Conté de Fées weêr voor zich neemt en beftudeert. Gelooft gij wel, dat het, behal• ven den goeden Lavater ooit een zelfdenkend man ingevallen is, uit de phyfiognomifche ftudie zich een ernstige bezigheid te maaken en een fpeeling der verhitte verbeelding voor het Forum der rede te trekken? zoo de Turken fchrijvers waren, wat zouden wij zeggen, wanneer zij uit de werkingen der Maslach ernstige theorien weefden? Alle fpeelingen der verbeeldingskracht hebben iets aantrekkends, gelijk de geluksfpellen. Ik laak het niet, dat zich een man ter uitfpanning, nu en dan, in een ledig uur daar mede vermaakt; maar ik zou hem, die talenten heeft, en iets wezenlijks te doen had, van harte verachten, wanneer hij zich toelag , om een fpeeler te worden, en een Phyfiognomikus van beroep is mij volkomen het zelfde. Uit dit voorafgaande zult gij de oorzaak nu ligt kunnen opmaaken, waarom gij hier geen phyfiognomisten aangetroffen hebt, die zult gij ook nergens vinden dan daar, waar men ledigang tot een beroepsbezigheid maakt.

Nu had ik juist genoeg. Ik merkte bij deeze redeneering hevige beweegingen inde galblaas; de aderen voor mijn hoofd zwollen op als koorden, en zoo het tot een doorbreeken gekomen was, zoo had ik Mag. Wabbel ligt iets aan de phyfiognomie bedorven. Maar ik weet zelf niet, hoe het was;

mijn

Sluiten