is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Dahomy, een binnenlands koningrijk van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 35

De Tavougah, of Onderkoning van Whydah , heefc last om aan de blanken een genoegzaam getal dragers en hangmat-mannen te bezorgen,, als mede eene gewapende wacht; doch deze laatfte word zelden aangenomen, niet uit hoofde van zuinigheid, want deze lieden krijgen geene betaling van de Europeanen, uitgezonderd omtrent de waarde van een ftooter ieder in cauris voor hun daaglijks onderhoud; maar om dat de reis altoos volkomen veilig afgelegt wordt, en de reizigers op weg alle oosterfche gastvrijheid ontmoeten; want daar zijn eene foort van karavanfera's in de fteden, welke zij doortrekken, welke aangelegt zijn om hen te onthalen. Op hunne aankomst worden zij ontvangen door de Caboceer van de plaats, welke hun zoodanige ververfingen en noodwendigheden aanbied als het land opleverd, en vriendelijk hen aandringt hem hunne behoeften te kennen te geven, welke hij gereedlijk voldoet.

Op hunne aankomst te Abomey worden zij met gefchut begroet, en zoo lang zij 'er zich ophouden gehuist in de vertrekken van den Ceremonie-meester. Zij worden, gelijk ik reeds gezegt hebbe, rijklij k voorzien van fchaapen ***** 4 vleesch *