is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Dahomy, een binnenlands koningrijk van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io GESCHIEDENIS van

zoo als Tooree, Weemey, Offra, "of Klein-Ardra, enz. zal het alhier genoeg zijn den lezer wegens derzei ver ligging te verwijzen naar de kaart, fparende haare ftaatkundige betrekkingen tot dat dezel/e van genoegzaam belang zullen geworden zijn om 'er in onze gefchiedenis acht op te fiaan.

Van de binnenlandfche koningrijken wordt, dat ten westen van Dahomy, Mahee genaamt; dat ten noord - westen, Eyeo." S n e 1 g r a v e noemt het eerfte van deeze Yahoo; maar daar weinig of niets van beiden bekend was voor de regeering van Trudo, behoort derzelver befchrijving eigenlijk tot de gefchiedenis. De Tappahs, ten noord-oosten van Eyeo, waren ten zijnen tijden onbekendt, en zelfs tot nog maar onlangs, toen zij zich zeiven zoo geducht maakten voor de Eyeos als deze zich gemaakt hadden voor alle de zuidelijke natiën.

Zoodanig waren de ftaaten welke Dahomy omringden, en zoodanig hunne harrewarringen en onderfcheiden belangen ten tijde van T r ud o's komst tot den troon; toen 'er zich een nieuw tooneel opende, het welk aan wijzer natiën doet zien, hoe rasch een kleene ftaat te