Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ó[ 6 ]o

„ ding van Ooft en Moeskruid™.,- Met ^ a » dat 'er in aiie de n^enigvuld/rè en ,m! > , W00r,d'

» ken van onzen Mn^dênLandh^ i-Arekte vak"

» bij te voegqn is. wveroeterexj, eu nieuws

reldkundig gemS i & 2o "'.^ r r ^deel£eW Wat dat het beoeffSjSct ^ het eSter 2^er

zijn van ëéo Menféh S K ?UctW::rii bedreeven zij™ n L JW •?dqian kan v<>)fcoomeH eene Kreek, vaQ een ftSdSS- 'fne Riviei' dere Streeken en vSSK&J? - "vo 1Va" d? aiï' nis van ahe deze hhVnnWoti j Vo'koornen Ken,

renoomen heefteen TAK va w si'oTÏr." v°°rg«LANDBOUW op te rigten ^ SfAt^™ jerwerpelijk in de oogen der' JwJf ^ "ietS 18 dus ook gering zijn in heC oog var> * en I\1* m°QC Niemand oordeele dus te nedeXLï, • NPM4N' heden of devoorwerDenziinVr ™? Z,IJ"e befcwaam. bevooroordeeJdeTS2de™^ngen. - 0i£ Verftand zijn altowiffi^ ^ Gezond

men der Natuur te ontdeSS H * n grT^e Seheiblijven nuttige WnSiïSi

Het G ENOOTSCH AP VAN S URIJSAAMS CHElf

LAND.

Sluiten