is toegevoegd aan uw favorieten.

Myne droomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXI. CLXXXI.

In tyden van verwarringen en onlusten, kent de Liefde of de Haat van het Volk geene perk of paaien, maar Haat altyd tot uiterstens over.

CLXXXII.

Eene gedurige en onafgebrokene oeffenïng en werkzaamheid, maaken goede Soldaacen; want hen aan de moeitens gewennende, vervult men ze met denkbeelden , betreklyk tot hun beroep, en leert hun de gevaaren klein te achten en te tarten. De overgang van zwaare arbeid en vermoeyingen tot eene ftille rusten ieedighéid ontzenuwt ze , en brengt voorwerpen van vergelyking voort, die bezwaarïyk over een te brengen zyn, zonder dat de luyheid , eene zo algemeeneen vermogende Pasfig by de Menfchen, in het gros genomen, grooter worde, en de overhand neeme, hen aan het murmureeren brenge, en naa het lichaam verzwakt te hebben, ook de ziel zelve haare vermogens verliezen doet.

clxxj:iil