Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6i REIZE DOOR EUROPA

de ijzeren kétens vastgemaakt, welken zo lang zijn, dat men dc boeken gemaklijk kan openen en daarin lézen: men kan ze ook geheel losmaken, e. z. v. Deze banken noemt men in de boeklijsten plutei. Tégenwoordig vind men in Italië nauwlijks ééne boekzaal met plutei, behalven deze, en eene te Cafena. Cosmus de medicis begon deze boekverzameling in het jaar 1571. Het getal der handfehriften word op zes duizend gefchat, doch derzelver waarde is onfehatbaar. Voortijds waren er meer, maar zij zijn doorgefchenken, welken dc groothertog gedaan heeft, verminderd. Toen de prinfes marja met koning hendrik IV. van Frankrijk in huwelijk trad, nam zij eene aanzienlijke ménigte van handfehriften , als tot eenen bruidfehat, méde: zo zeldzaam werden zij in dien tijd geagt. De ganfche boekverzameling beftaat in handfehriften; eenige weinige gedrukte boeken zijn tot gebruik der boekbewaarders voor handen. Dc naamlijsten zijn op verfcheiden plaatzen uitgekomen, als die van ernstius te Amfteldam 1641, welke thans zeldzaam is, fchoon er niet veel aan verloren word , want zij deugt niet veel. Lange heeft ook eene naamlijst gemaakt, welke in den Prodromus Lambecianus van fabricius gevoegd is. Lukas hoi.stein gaf eene bétere, welke men vind bij lilienthal ; insgelijks montfaucon in -Bibiiotheca MStorum, en d'herbelot in schelhorns Amoenitates Academica; doch allen zijn vrij gebrekkig, en door lami in de Delicia Eruditorum Florent ina 1737. verbéterd.

Zie hier de beste lijsten van deze boekerij met handfehriften. Voor eerst Bibiiotheca Medicea Laurentiafia et Palatin* Codicum MS. Qrientaüum Catalogus.

Sluiten