Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 237

wat vóór zijne voeten was. Hij zegt, onder andere feilen, pag. 12, ,, all' de ftraaten te Venetië zijn van mar„ mer ", daar nogthans geen één iteegje van marmer is, men mag ze door een' verrekijker, door een vergroofglas, of anders, hoe men wil, bezien. Hier in de boekerij is ook een groote koperen gedenkpenning, verbeeldende het borstbeeld van mauro, in monniksgewaad, methetrandfchrift: Frater, maurus S. Michaelis Moranenjis. De. Venetiis. Ordinis. Ccmaldulenfis. Cosmographus. Incomparabilis. De tegenwoordige mouniken aldaar verbasteren in geleerdheid en arbeidzaamheid niet van hunne voorvaderen. De abt mittarelli heeft uitgegéven Anna/es Camaldulenfes, agt deelen in folio , als ook bijvoegzels tot de Scriptor.es rerum Italicarum van muratori ; thans arbeid hij aan eene fraaije lijst van de handfehriften in de boekerij: zijn médehelper is de geleerde vader costadoni; die ook verfcheiden boeken gefchréven heeft; beiden zijn zeer braave en beleefde mannen. Met den heer blasius ugolino heb ik goede kennis gemaakt; hij heeft de Antiquitates Sacr<e Hebrceorum in 34 groote folianten uitgegéven, en belooft nog agt dergelijken tot bijvoegzels (30). Hij is een arbeidzaam man, van omtrent 60 jaaren, en arbeid thans aan eene nieuwe overzetting der Anthologia Graca in Latijnfche vaerzen, waarvan hij mij eenigen getoond heeft, die zeer gelukkig en fraai uitgevallen zijn.

De lïencdiktijner monniken op' het eiland George wonen zo fraai en wél, hebbende de heerlijkfte uitzigten op

(30) Ugolino's Thefaurus Antiquitatmn facrarum Ihbraicamm is met het 34 deel geëindigd.

Sluiten