Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

over de BREUKEN. 29

de Zwangerheid: want de Lijfmoeder verwijdert de Darmen van den Buikring.

Onder de algemeene Oorzaaken der Breuken, zijn 'er twee foorten van dezelven, waar voornaamlijk Lieschbreuken uit ontftaan : te weeten zulken, die de drukking der Ingewanden tegen het onderfte gedeelte van den Buik vermeerderen, gelijk bij voorbeeld , het gebruik der Keurslijven, een fprong, waarin men op de regt uitgeftrekte voeten nederT komt, enz. en zulken, die den Buikring verwijden, gelijk eene fterke infpanning der kragten, met een agterwaards geboogen Lighaam.

Behalven de algemeene tekenen der Bfeuken, die ik reeds in een bijzonder Hoofdftuk verhandeld heb, heeft de Lieschbreuk de volgende eigene tekenen.

Het Gezwel in den Balzak, dat de Breuk veroorzaakt, ftaat in verband met den Euikring, dat is, het ftrekt zig uit tot aan en in den Buikring; deeze omftandigheid is bijna alleen genoeg, om de waare van alle valfche Breuken te onderfcheiden, die wel fomtijds tot aan den Buikring, maar zeer zelden tot in denzelven reiken.

Het Gezwel heeft zig het eerst boven aan den Buikring vertoond, en is, grooter geworden zijnde, onder in den Balzak gedaald. Het tegendeel gebeurt bij andere Gezwellen in den Balzak : deeze beginnen doorgaans eerst in denzelven, en rijzen, als zij grooter worden, opwaards, en naderen den Buikring.

Als men de hand op het Gezwel legt, en de Lijder hoest, of den Adem inhoudt , voelt men zeer duidelijk, dat het Gezwel grooter wordt, en dat het gedeelte waar door het Gezwel vermeerdert, van boven na onderen gaat, en uit den Buikring voortkomt.

Men voelt den Bal altoos, behalven bij aangebo-

xene

Sluiten