is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 VERHANDELING

dezelve geene hulp verwagten kan, of dat het onze-1 ker is, 'er langer meê voort te vaaren. Bij deeze Geneeswijze, gaat de Breuk zelden plotfelijk en op eenmaal in, maarzij wordt doorgaans van tijd tot tijd kleiner.

Op deeze wijze heeft de Heer theden (#) veele beklemde Breuken, fomtijds in drie, fomtijds in zestien uuren, terug gebragt. Hij heeft opgemerkt, dat het koude water doorgaans des te langer gebruikt moet worden, hoe langer de beklemming geduurd heeft. De Heer goulard bediende zig, in plaats van koud Water, van Ijs. Dit liet hij tien uuren op de Breuk liggen, en na dat dezelven verloopen waren, vondt men, dat de Breuk terug gekeerd was.

Het is moeilijk te bepaalen , hoe lang men met het gebruik van deeze middelen met zekerheid kan aanhouden, en wanneer men reden heeft om te gelooven, dat van dezelve geene hulp te verwagten is. Het komt hier het meest aan op het ervaaren Oordeel des Heelmeefters, dat gegrond is op de vermindering of vermeerdering der Toevallen. Als zig, na dat men het koude water, zestien of twintig uuren gebruikt heeft, geene de minfte verandering in het Gezwel of in de Toevallen opdoet, zou ik van dit Middel afzien, en de Kunstbewerking verrigten.

Na het vrugteloos gebruik van dit Middel raade ik aan om terftond de Konstbewerking te verrigten: gedeeltelijk om dat het, daar dit zeer kragtige Middel niets vermag, hoogst waarfchijnlijk is, dat andere min kragtige Middelen ook niets zullen uitwerken, en dat de Breuk, zonder de Konstbewerking, niet in te brengen is: gedeeltelijk om dat men reden heeft

te

(a) Neue Eenserkungen, p. 98. feqf.

(b) Otuvres di Chirurgie, Tem. I. pag. 23j.