is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de breuken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 VERHANDELING

Vaten in het Vetvlies gedrukt, en in beide gevallen is de Verderving het onmiddelijk gevolg. Men voege hierbij, dat de koude altoos prikkelt, en dat de ontltoketie Deelen die in de Breuk liggen, zekerlijk geene prikkeling noodig hebben.

Bij de Krampagtige beklemming moet men zig van het koude Water niet veel belooven; maar in zulke gevallen waar de Drekftoffe en Winden de Breuk zeer uitgerekt hebben, is het in tegendeel van veel dienst.

Ik verkieze de laatfte wijze, om het koude Water enige uuren onophoudelijk te gebruiken, boven de eerfte wijze, om het plotslijk en onverhoeds op de Breuk te gieten. Het onverwagt fchrikken veroorzaakt eene oogenblikkelijke geweldige zaamentrekking der Buikfpieren , waardoor nog een nieuw ftuk Darms onder in de Breuk gedrukt,»en dus de beklemming vermeerderd kan worden , of het ftuk Darms, dat reeds in den Buikring beklemd is, kan nog dieper en vaster in denzelven gedrukt, cn bij gevolg fterker beklemd worden. De plooi des Darms kan ook misfchien in den Buikring ontwikkeld, of zij kan aan een andere verandering in de Breuk bloot gefield worden, die de beklemming vermindert of wegneemt. Maar dit alles hangt alleen van het geval af, en dit geval is met gevaar verbonden, die bij de andere wijze, om het koude Water te gebruiken, geene plaats heeft.

A GT-