Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178$.

Julij van den 14 tot den 29.

Vaart op de Léna.

268 Reize van de Lesfeps

dom uit, en betaalen met woeker alle de zorgen die zij daar aan befteeden ; niet alleen verftrekken deeze dieren tot voedzel en kleeding van dit volk (0), dog daarenboven laaten zij zich, gedwee onder de hand die ze beftiert, door derzelver meefters, zo vrouwen als mannen beklimmen, en voeren hun met een ftellen tred overal, waar derzelver grilligheid hen roept (pj. In plaats van de rendieren voor een flêe te fpannen, zo als de Tchouktchis en de Koriaken gewoon zijn, leert men die onder de man loopen, en aan de beweegingen van een toom aan derzelver hoornen vastgeftrikt, gehoorzaamen ; het zaal is even als de onzen opgetooid en van dezelfde grootte, dog zonder ftijgbeugels; eene zeer zwakke buikriem houd het vast, en de ruiter die waggelt, heeft geen ander hulpmiddel dan een lange ftok waar meede hij het beest kaftijd; men begrijpt tot deeze oeffening veel hebbelijkheids vereischt; het reisgoed word in kleine mandjes beflooten, die met rendieren vellen bedekt en aan het zadel

vast-

(0 Door een tegengefteld gebruik als dat der Koriaken $ verzuimen deeze Toungousfen nooit om de wijfjes van hunne rendieren te melken; die melk, welken zij mij lieten proeven, is zeer dik.

O) Hunne reizen flrekken zich tot aan de grenzen van Tartarijen en China uit.

Sluiten