is toegevoegd aan uw favorieten.

Philosophie der tollen en ballen, of Het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Bergstoffen. 8j

Behalven de Lighaamenalrcde gemeld, wordt er insgelyks in de Aarde eene vericheidenheid van Zouten gevonden, als Rots-Zout, of Edelgefteentens Zout, Vitriool, Salpeter en veele andere.

De Berg. of Mynftoffen, Markafeten of halve Metaalen, gelyk zy van de Scheikönftenaars genoemd worden, zyn Spiesglas, Tinglas,Btsmuth, fcc. Deze zyn niet brandbaar, rekbaar, no°kunnen met de hamer uitgeflagen worden&maar zyn hard en broos, en kunnen tot poeder gewreeven worden; en het eerfte kan na dat het gefinolten is, door het Vuur tot Kalk gebrand worden.

De Mercurius of Kwikzilver is in 't algemeen gerekend geworden onder de halve Metaalen en zomtyds onder de Metaalen zelve; maar ïkdenke, dat zy onder geen van deze hoofden behoort gclteld te worden, maar afzonderlyk aangemerkt; als ook van gelyken Zwavel ichoon dezelve een gedeelte is van het zamen-

mcngz-AvzillraauweslntimoKi of Spiesglas

Ertten zyn deze zoorten van Aarde, welke uit de Mynen gedolven worden, cn die Metaaldeeltjes m zig bevatten, waar uit de Metaalen worden getrokken.

Metaaien worden van andere Lichaamen ondcrfcheiden, door hunne zwaarte, Smeltbaarheid in het Vuur, en Rekbaarheid, of Wykinge enuitbrcidmgc door den Hamerflag, zonder in Hukkente breeken. Deze zjrnZes, nam. öoiïd Zilver, Koper, Tm, LoodCnTzer, welk laatfte het waardiglte van hen allen is.Zy worden zelden of nooit m eenig gedeelte van de Aarde gevonden F 3 dan