Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 i. Overd. Het Lijden, .

Hij geloofde, (a) Niet de zoon van God, die eene heerlijkheid hadt bij den Vader, eer de waereld was} naer de zoon des menfcrjen Jefus wierd zoo verhoogd; ir.et Hen, die, geloofd, in het geloof geleden, de kruisftraf gedraegen, en de fchande niet geacht heeft, met dezen wilde God zijne heerlijkheid deden. Om zijn geloof aen God verkreeg Hij eenen t.aem, die boven alle naemen fs, op dat in den noem van Jefus zich zouden buigen alle knuen van aie genen, die in den hemel, op de aerde en o.ider de aerde z\jn; en al'e tongen bekennen , dat Jefus Christus de Heer zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Om zijns geloofs uil wierd Hem alle magt in hemel en

op aerde gegeeven. Ziet daer het begin

en de voleindiging van 't geloof.

§ 4-

Het valt moeilijk tot eene reis naer een vreemd land te befluiten, dat nog niemand

kent,

<■*■> au ik Toan rr a. s lees, dan zie ik wel, dat de grond (4) Als K joan. 17. 4, 5- -= > h „Kikjna jes Vaders en de van de verneeriu-ing van Jeins de verneemMi mi»1 . volbrenging van ziin werk, maer met dat t het gci-o. zn, tici,oon 't ec.ter zon kunnen weeItn ersens in 'c N. T. geleezen te hebben , dat het geloot de

% o, to. blikt toch in -t geheel met, dat Jefus ieïnaem gekreegen heeft om zijn geloof, .want een n « er de dr.e voS.gaendé verfen bij, dan zien wij dmdeuk uit dezelve* dit Hij die? utfteekenden naem gekreegen heeft, .» 4»* .f J zicb vernederd htefi , geboorzaem gewordt» z,,nd toJ/"* de< kru-.fe.; — in deeze ganlche plaets van Paulus vtnd Ut vol ftrekt niet, van 't geloof, rk Wil met 0"^e"»S.n„'. f £ lo,.t', of bever zou ik zeggen, ye,trouwen op God ™ noodig was bij tetüs, om zijn werk te veraten, ^™Wt toch Tets tot een grond gemaakt, dat 'er de Bijbel met toe maeki ? Veriaeier.

Sluiten