is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA ii£

dermaal, en befmeeren hunne aangezichten, en hierop geeft de afgod zyn antwoord.

villault de bellefond, die nog andere belagchelyke plechtigheden dezer Negers befchryft, verbrak eenige aangebeden fteenen, en plantte op deszelfs plaats krucifixen: —- hy onderwees hen , hoedanig zy het kruis , door hetzelve te kusfchen , moeften eerbiedigen, —— ja leerde hen het manuaal , om zig met het kruis te tekenen. —— De Guineezen kreegen in die verandering behaagen, en vergaten hunne Fetiches , om hunne nieuwe kruisbeelden aantebidden.

Hunne eedzweering gefchied öp de volgende wyze. Wanneer iemand op vermoeden van dievery in hechtenis word genomen , is hy verplicht om een Fetiche opieëeten , zo hy na de eeting berst , is hy fchuldig , zo hy in 't leven blyft word hy vry verklaard. De Fetiche die hy nuttigen moet, is een mengfel van doornen, ftruiken, talk, wasch, papegaais vederen, beenderen van gekookte kuikens, en de vederen van eene inlandfche vogel , Fetiche genaamd. Verders zyn zy verplicht , een zeker foort van vogt , zynde een aftrekfel van drogeryen en kruiden , doortezwclgen. Als zy der waarheid moeten getuigenis geeven, ftooten zy met hun voorhoofd tegen de voeten, borst, en armen, van hem die voldoening eischt, en fpreeken driemaal zeker formulier van woorden uit kloppen in hunne handelen ftampen met hunne voeten tegen den grond. Wanneer de Negers van de Kaap Monte , eene

ver.