Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDES; 35

<Iig. Zy is vervuld yan menfchen van diepe geleerdheid en weetenfchap. — 't Is waar vriend: maar zyn ze met al hun verftand wel een jota wyzer ?

Naar de wyze op welke gy fprèekt, zal 'er in de oude tyden der onweetendheid, toch een behoorlyk handje vol wys Volk in de Waereid geweest zyn , mogelyk en volgens, denwel ven regel , zullen in onze verligte dagen van kennis en geleerdheid byna alle

onze letterkundigen zotten worden ,

meer dan waarfchynlyk , • dit zyn raadzeis , — die opgelost mogen worden, ——

verklaar ze , bidde ik u. Nu nog

niet. Ik zal u een hiftorie vertellen ,

en ik bidde u luister. Zy is hoorenswaar» dig.

Vyf en vyftig pelgrims ontmoetten elkander in een groote herberg , daar meer ftraa-' ten op uit liepen dan 'er ftreeken op het compas zyn. Zy hielden een vrolyke avondmaal, tyd te zamen in een groote zaal. En vonden by onderzoek , dat zy alle naar het Kasteel van eindelyke Rust moesten, gefchikt om de C a zo©-

Sluiten