is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ZOT van AANZIEN. 533

Ruynpaardje en reed by het rytuig van zynen kwiaddoender, op zyn gemak. Het gefprek viel op den prys van het vee, de verbetering der landeryen, hetdaalen enryzen vandenprys der graanen, de] noodzakelykheid der naarfligheid: en boven al van het belang van goede omheiningen, welken gelyk de Regtsgeieerde aanmerkte, de zinnebeelden der Engclfche wetten waaren , en ieders eigendom tegen gefchü en onderkruipingen verzekerden.

Terwyl hy hem dus om den tuin leide, bragt Walter zynen patroon , door dit Land en dat Land, cn door gindsch hek en een ander hek , nu fnel vooruit , dan naast elkander rydende, tot hy drie uuren lang verbyfterd en omgeleid hebbende, hem eindelyk weer aan het zelfde hek bragt,daar zy eerst door gekomen waren.

Wat is dat! riep de Procureur, my dunkt wy zyn net daar wy afgereden zyn; wy hebben geen duim gronds gewonnen by al de mylen die wy afgereisd hebben.

Nee zoo veel antwoorde Walter, in een P 5 reis