is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■120 DE ZOT van AANZIEN. ?aodagtig aan, ik merkte dat zy 'er zéerzindeJ* uit zag, fchoon zeer armelyk gekleed;, derhalven ik, om verder te beproeven of ons; geval voorfpoedigwasofniet, haar een gui-! ne inde hand liet glycten, en van haar ver. angde dat zy weer aan haar werk zou gaan

ngevoigehier van, neigde zy en ging eenige': treden ya„ my af> toen in haar hand ^

keerde zy fchielyk te rug; Mynheer, Mynheer' zeide zy, gy fchynt daar zeer misgetast te hebben ! gy dagt my een fehelling te geeven en g, hebt my eene heele guine gegeeven! Dat was I waarlyk een groote mistasting zeide ik; maar

kom eens in en ik zal zien hoe ik het beter ; maake.

Hierop bragtikhaarin de kamer daar Jan laen haar hebbende doen zitten, ftak ik myne hand' W myn zak. Hier goede vrouw! zeide ik: Hier zyn tien gaines voor u , om den misllag aan Wdke ik fchuidig was, in u maar dén guine te geeven, te verbeteren. Het arme fchepzel kon haare oogen naauwlyks gelooven , naar dezelve ,n vervoering opheffende, en van haar ftoel voor my op deknien vallende, ging 7y voort met my te zegenen : maar ik belaste haar

vol-