Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

DE ZOT van AANZIEN.

hofmeester myn Vader in ftilte ondenigtte; waarop de gouvernante , als infaam de deur uit gejaagd, en ik opgeflüoten en gevangen ge. zet werd in een prullehok.

Op den derden dag van myne gevangenis kwam myn Vader my bezoeken , en my met een forfcbe doch bezadigde geftrengbeid ondervragende , beleed ik hem op myne knien onder een vloed van traanen het geheele geval.

Toen werd om de kclderknegt gezonden. William, zeide myn Vader, zoo gy niet aanftonds dat beftruifde ei trouwt, zal ik u over vrouwekragt laaten ophangen ; maar zoo gy haar trouwt , zal ik u tweehonderd ponden geeven , om het een of ander te beginnen , onder voorwaarde dat ik nooit het aangezigt van iemand van u beiden wederzie.

De laatfte voorwaarden werden ingewilligd. 'Er werd om een verlofbrief gezonden. Wy trouwden in myn Vaders tegenwoordigheid. Het geld werd betaald en wy oogenblikkelyk buiten de deur gezet.

Op

Sluiten