Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4* ZOT van AANZIEN.

ten op myne armen; zoo dat wy maar al ta vast fliepen , en toen ik 's morgens wakker werd, werd 'er nog geld nog broek meer gevonden.

Zulk een verlies zou my by andere gelegen» •heden weinig getroffen hebben; maar in onze tegenwoordige omftandigheden was heteen herhaaling en verdubbeling van 't geen wy te vooren verlooren hadden. Ik riep aanftonds het volk in huis op, en, met vry wat drift, befchuldigde ik onzen huisheer van de dievery, zeggende dat ik voor meer dan drie en dertig ponden beftoolen was. Wel meester, zeide hy, ik heb daar niets tegen te zeggen, maar het zoude inderdaad zeer hard zyn, indien ik verantwoorden moest voor de eerlykheid van ieder een die hier langs den weg loopt. Zoo gy my het geld in bewaaring gegeeven hadt, dan zou ik daar voor aanfpraakelyk zyn. Ik geloove door de droefheid in welke gy zyt dat gy iets verlooren hebt; ik zal u daarom uw gelag kwytfchelden , en u een broek van my zei ven Jeenen ,• maar dat is alles wat ik doen wil tot dat de wet my noodzaakt meer te doen.

Te

Sluiten