is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Du ZOT van AANZIEN. 20$

de fpooren gevende , reed ik vlak op den . vyand in, vertrouwende dat ik met moed gevolgd zoude worden.

Toen de roovers ons vernamen Haakten zy aanftonds het pionderen , zy vergaderden zig tot eene bende by malkanderen , laadden hunne carabynen , en losten ze vlak op ons toen wy onder hun fchot kwamen.

Dewyl ik het voorfle reed, liep ik het grootfte gevaar. Een hunner kogels gaf my dit Lidteken in myn hals, een ander ging door het vleesch van myn rechter fchoudpr, een ander door myn hoed en liet deeze fchrab in myn hoofd.

Dan toen wy op hen inkwamen, gelyk de Romeinen zeggen, cominus enfe, hand aan hand, toen waren zy als niets voor ons al waren zy nog dubbel zoo fterk geweest. Myn getrouwe Ierschman wierp een half douzyn van hun op den grond met zyn eigen hand en in weinige minuuten vonden wy geen te. genftand op het veld. Ik reed toen naar het rytuig én zag daar in twee Dames zoo bleek

als