Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AMERIKA. 343

ren het zaaifaifoen , en geenen voeren het bewind over den oorlog. Deze Afgoden draagen eenigen by zig in een doos , of begraaven hen op zekeren plaats, tot dat zy hunnen byftand noodig hebben, voorts bewyzen zy hun weinig of geen eerbied.

Wanneer zy zig ten oorlog begeeven , hangen zy hunnen geliefdftenAfgod aan de voorfteven van hunne kanoes; dezelfde plechtigheid neemën zy als zy ter vischvangst trekken, waar. Nimmer roepen zy de Goden aan , dan ingevalle van nood: ook gelooven zy , dat alle deze befchermgoden onderworpen zyn aan een hooger Wezen , van welke zy echter zeer verwarde denkbeelden hebben.

Hunne Priefters worden in groote eere gehouden; deze hebben eene byzondere hut, het welk de plaats van tempel by hun bekleed. Het is in deze plaats, dat de Priefters voorgeeven, antwoorden op hunne vraagen van de Goden te ontfangen. Geene twyfelingen of gemoedszwaarigheden zyn 'er , waarvoor deze Heeren geen raad weeten , niets is voor hunne oplosfing te zwaar. Wanneer deze Wilden tenkryge trekken , begeeven zy zig by hunne Priefters, ten einde hunnen veelvermogenden byftand te erlangen. De Priefter, indien by hunne bedoeling goedkeurd, fpreekt de vloek uit over de vyanden; deze gewoonte was reeds ten tyde van bileam in gebruik. Na het uitfpreeken der vloek , geeven de Priefters aan de foldaaten vergiftige kruiden , voor hunne pylen en andere wapenen.

De lyken hunner Priefters worden als zo veele Y 5 dier-

Sluiten