Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

ijle Gevolg.

Vermits a- > b is , zy a- = « -f- — of — is

; /> ?

« Sin. A — «j ^ B Sin. « -f- Sin. A — «

BSin.s-f-Sin.A—» us ^ ~ Sin. A—<~ri

o? p = B Sl"'-—|- i; waaruit blijkt dat het géSin. (A— fO

deelte van het tijdverfchil, 't welk men moet bijvoegen, van de Declinatie, regte opklimming, en breedte tevens afhangt.

2de Gevolg.

"VVaare nu dit gedeelte altijd gelijk aan het halve

tijdverfchil der Waarneemingen of x.— n -f—-

zo als in maaier van de H. K. onderfteld wórd, zo

moest p:= 2 en dus -M-ï-—~ 1» ofSin. A —n:

1 Sm. (A — n)

Sin. n = B: i = Sin. D: Sin. d zijn. Indien dan de Sinus der afftand van ijder der Sterren van de Pool omgekeert zij als de Sinus van derzeiver Uurhoeken, is p = i en dus de manier van de H. K. in dit geval ltrikt waar.

%de Gevolg.

Indien beide Sterren op gelijke afftand van dezelfde Sin. D

Pool ftaan is —— — B = i en tevens Cof. d — Sin. d

i —Cof. A

Cof. D = o dus in de aequatie Iv pag, 30. —^7—j^—

Sin. A Tang n 1 — Cof. A _

= ^.—7c— of ——:— = Tang ni maar

Sin. D Sin. A

(AA* A A

Sin.— ) en Sin. A= 2 Sin.-Cof.— 1/ 2 2

der-

Sluiten