is toegevoegd aan uw favorieten.

Hendrik Stillings huislijk leven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 44ö )

Vervolgends loopt er een pad ter linkerhand; half weg boven het Populierenwoud", tusfchen het zelve en rondom den ftadsmuur, naar den zuidelijken, overal aan zijne af hellingen, met kreupelhout bewasfen, Heuvel; Boven op denzelven ziet men Tuinperken, en digtbelommerde overdekte Éfpalliers, eene Heremitage, een fchorrimelkoord, Banken en ftoelen van allerlij foort, en diergelijke dingen meer. Voords liaan daar twee hooge, van aarde en graszoodeu opgemerkte, Pyramiden, die ieder, boven op, een Altaar hebben, tot welken men met eenen trap op klimt; Hier heeft, men een Hemelsch uitzicht over de ftad, het Noh - dal en de voorbij ftroomende Noh; toen ter tijd trad een tamme Oijevaar met verfchrikkelijke lange beehen, aan den voet der Pyramiden, in 't rond.

In dit bekoorlijk verblijf had Schmërz, gelijk boven ' gezegd is, Stilling, Selma en ' heure Tante 's avonds bij zich genoodigd. Na dat zij nu lang genoeg hadden rondgewandeld, en alles bezichtigd, en het,,reeds geheel donker was geworden, zoo bragt men hen h het vertrek binnen de Rots, waar zij met eenige verfrisfehingen bediend wierden, tot dat het laat in den nacht begon te worden. Eindelijk

kwam