is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken, opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekwoorden.' ï§

it waar naar gij uw gedrBg hebt in të rigi, ten."

„ Zoekt de een of andere lompe grappen„ maker U belachlijk te maken, zoo Iaat TJ „ Hechts nooit uit den zadel ligten , maar „ and woord hem prompt. De beroemde „ dichter pope werd eens, door een zijner „ goede kennisfen , in een gezelfchajf inge„ leid, die hem, de Dames, met de volgen„ de woorden , aanbood: „ ., Gelooft mij, „ „ Dames! hij is zoo gek niet, als hij 'er i, „ wel uitziet." " —»- „ .» Ja Dames!" „ andwoordde pope oogenbliklijk, „ „ dat „ „ is juist het onderjcheid tusfchen ons leii, den." " Dat de lompe grappenmaker ftraks „ verftomde, kunt gij U ligtlijk verbeelden."

„ Zeker geleerde, die zich, ten minste, „ inbeeldde, zulks te zijn , beweerde in een „ gezelfchap , waar vele vrouwen aanwezig „ waren, met een aantal belachlijke gronden t „ dat de vrouwen geene menfchen waren. „ Eene dame, die zich, door deze lompheid-* „ bijzonder geraakt voelde, viel hem fne! in „ het woord, en vroeg hem: „ „ Hebt gij „ uw léven dan misfchien aari eene koe tö „ „ danken ?" " Deze vraag bragt hem vant ,, zijn ftel en hij zweeg ftil."

„ Wanneer ik U raad , lieve karei! „ om uwe andwoorden- verffendïg , fijn en „ aartig in te rigten < fpreekt' het van zelfV Bi *> daC