Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

04

MAGAZIJN VAN

oom zeer ziek lag, en hem begeerde te fpre» ken. Straks begaf hij zich op weg, hoe onaangenaam hem die reis ook vallen mogt. Thands leerde hij eerst regt begrijpen, welk een uitmuntende les zijn Oom hem gegeven had. Waar hij kwam , kon hij zich het noodige verfchaffen, daar het hem , vermids hij zuinig geleefd en v/at befpaard had , aan geen reisgeld ontbrak. Hij kwam, onder anderen , door eene plaats tusfchen Anjpach en Wurzburg, alwaar de vol. gende droevige gebeurdtenis was voorgevallen, die, toen hij ze hoorde verhalen, hem de les: Spaar in der tijd, dan helt gij 't in den nood', nog dieper in het gemoed prentte.

Een paar dagen, naamlijk, voor hij aan deze plaats kwam, waren aldaar ook twee andere handwerksgezellen, die op hun handwerk reisden , aangekomen. Zonder geld , flaauw van honger en ftijf van koude, fpraken zij de inwoners om een ftuk brood of eenen teerpenning aan. Als vreemdelingen, wisten zij misfchien niet, dat zulks,daar terplaatfe, door de Regering verboden was, of zij dachten : nood breekt wet en het leven gaat bij den menfch boven alles. De fchout van de plaats, echter, kwam 'er achter, en liet hen oogenbliklijk in een gat werpen , even als of zij een fchandelijk misdrijf begaan hadden, daar hij nogthands, bij die geftrenge koude, eene uitzondering had behooren te maken , en den armen reizigers liever een warm vertrek

en

Sluiten