is toegevoegd aan uw favorieten.

Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING» O?

heeft te baate genomen. Van daar, dat het vuurig gevoel der toehoorets, onder het voorleezen, zoo afwisfelende blijft, — dat het zich als een koorts verheft, of daalt, en geene bedaarde gezonde warmte behoudt. Ook vervie» len mijne toehoorders, niet zelden , meet toe de bewondering van den Dichter, dan dat zij ftil Honden , bij het getuigt, en bij het groote van het behandeld onder .verp; waarbij men den Dienter, evenwel, op eenen verren afftand, vergeeten moet. Doch, wat zal ik hier van fpreeken! Mijne ziele is, op het oogenblik, waarin ik dit doe nederftellen, te treurig, om mij over zulk een gewigtig onderwerp, verder te kunnen uitbreiden. Genoeg, wanneer ik ernogbijvoeg, dat ik, uit eene beproeving van agtentwiniig jaaren, misfehien meer dan iemand iu Duitschland, de uitwerking van den Mesfias, op mij zeiven en op anderen, heb leeren kennen; en dat ik, van haare zedelijke en poêtifihe waarde, gelijk ook van haaren grooten invloed cp de verédeling van onze taal, ten fterkften overtuigd ben. Bij alle gebreken, welke men, in dit onfteiflijk werk, ei kennen moet, is er wel, bezwaarlijk , iets grooter of beters te wagten, in onze bekrompene eeuw, in welke men zich aan kleinigheden vergaapt, en waarin de geesten zich . , langs,