is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( LX XXII )

Verrfeeling o. Over den omloop van het bloed

ia de vrugt. - - 388.

. 10. Over de veranderingen welken de

verlosfing , in den omloop des bloeds, welke wederkeerig van de moeder naar het kind gefchied, teweeg brengt; en over die, welken uit de ademhaaling, in het oogenblik der verlosfing zelve , voortfpruiten. - - 392»

De plaaten moeten dus geplaatst Worden:

Plaat 1, tegen-over Bladz: 38.

— 3> ib:

4, 88.

5, 90.

. 6, • 124.

, 7, 1 376.

Uitrekening van den prijs dezes deels voor de Intekenaaren.

«o! vellen druks van 16 bladz. a il ft. ƒ2: 6": — . 7 plaaten , a 4 ftuivers - 1:8:-—

ƒ3:14: —

Schoon de twee laatfte plaaten eens zoo groot zijn dan de anderen, wordenze echter den Intekenaaren tot denzelfden prijs aangerekend.

De