is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C t*9 )

Zij gelijkén zeer wel, door derzeiver vorm. grootte en kleur, naar de kammen welken men onder den gorgel van zekere hoenderen aantrert. De ouderdom en kinder haarman brengen in deze deelen dezelfde veranderingen te weeg als in de groote lippen , naardien hun maakfel, met deze laatften, bijnaar evenredig is. De watervleugels zijn imal, en, omtrent derzeiver oorfprong, zeer naauw tegen elkander aangevoegd (D), maar zij worden breeder, en verwijderen zich van malkander in den loop naar de agterzijde, zoo dat zij zeer wel naar de takken van eene middenmaatig geopende pasfer gelijken, zoo als zich fommige ontleedkundigen hebben uitgedrukt Z;i verilappen , rekken zich uit, en worden, bit zekere vrouwen, hangende,-tot dien graad, dat zij de groote lippen in uitgebreidheid verre overtreffen; door de fchuuring, welke zij, als dan, ondergaan, worden zij verhard» of gaan tot verzweering over, waardoor men zich dikwijls heeft verplicht bevonden, om dezelven, door de kunst, weg te fnijden. Indien derzeiver voornaame dienst is, om, in den tijd der waterloozing van de vrouwe, de pis naar beneden te leiden, kan men dezelven niet weigeren ook tot dien dienst gefchikt te Wezen, om, in den tijd der verlosfing, tot

de

CD) Zij beginnen aan de vooihuid des kittelaars, *n aan den kittelaar zelf, ter wederzijde, zoo dat zij, van hunnen oorfprong af, altijd in twee takker* eindigen, CM.)

/. Deel, ;