Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»a8 Histori»

tranen fchoten nu verre te kort, ook wist zy niet waer ergens haer toevlugt te riemen om raed, veel min om byftand* Hare Huiswaerdin kwam binnen, en

vond haer in deze droef heid. Ik kan

wel gisfen , zei ze, wat 'er van de zaek is; onze Vriendin is van daeg in een zeer kwade luim; ze heeft ergens een groot bankroet geleden, dat haer, vrees ik, haer eigen crediet zal benemen, en hierom wil ze nu met zoo veel geweld en zoo fchielyk geld hebben. Maer, foei, je behoord je te fchamen, van zoo neêrflagtig te wezen; de zaken ftaen zoo erg niet als i je u wel verbeeld; je kunt je zelve wel redden en leven als een Koningin in de

waereld. Helaes! antwoorde 't onge- >

lukkige Mensch, alle hoop zelfs is weg; ik heb geen toevlucht, dan te bidden dat de dood my uit de waereld haeld , daer 1 niets dan elende, ongeluk, valsheid en i bedrog te beleven is. Waer zal ik heen? 1 Hoe zou ik me redden ? 't Was zelfs zeer tegen myn zin in fchulden te vervallen,, en ik heb nooit gedacht, dat ik hier ora zoo lastig gevallen zou worden.

Weg, weg, met fchulden, gaf de andere ten antwoord, daer kan je gaeuw afraken; je behoeft maer aen Mylord te fchryven en hem uwe omftandigheden te laten weten; ik zet 'er myn leven voor, hy zal ze betalen en noch meerder toe; en wil hy niet, je weet Capitein Priu

wil!

Sluiten