Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. ?3

niet waarnemen, dat is, hetgeen onze-vermogens van gewaarwording .of'ervaaring (fenfation or perc'eptioii) niet onmidlijk aandoet, dan hebben wij, gelijk de hedendaagfche Wijsgeeren fpreken , een Idee of denkbeeld, notio van die zaak. Habere notionem rei alieujus, is eene Latijnfche fp'réekwijze , van dezelfde bete^ kenis.

13. Het woord Idea is op verfcheiden wijzén gebruikt; en het bnnaauwkeurig-gebruik van het zelve door fommige fchrijvers, heeft tot verfcheiden .dwaalingen gelegenheid gegeven.; Men heeft het.gebruikt, om een gevoelen te kennen te geven , gelijk wanneer wij fpreken van de Ideën van Aristoteles, en daar' door zijne gevoelens en lecrftcllingen verftaan : hoewel deze betekenis van dit woord meer in de Franfche dan in de Engelfche taal plaats vindt. Somtijds zal het iemands bijzondere wijze, om eene zaak te vatten of te begrijpen aanduiden : gelijk wanneer men zegt; de Epïk^t'ifihe■ Wijsgeerte , volgens Cicero's Wee van dezelve, was geene vriendin der deugd. Lang heeft men het gebruikt, om eene in de inbeelding beftaande zaak te betekenen , door tusfehenkomst van welke, men geloofde, de inwendige dingen of ligchaamen

' waar

Sluiten