Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I < N H . O U D. m

'•JV. J*6us in den volftrekiiïe nadruk een groot man, of Verhandeling over de grootheid des Zaligmaakers als mensch j naar aanleidiBg van gabriSls yoojfpelling aan deszelfs moeder, Luc. J: 32. Deze zal groot zyn,door n. c. k. Predikant te ...p. 226.

XV. De opwekking van lazarus door jesus, door van G, Predikant te

W — m. vervolg van bU 161. . 267,

XVI. Het gefprek van jesus met nïcode mus, Joh. III: i—o£. en over

de Wedergeboorte, door den Uitgever. 286".

XVII. XVIII Heeft jesus bapaaldelyk zyne Opftanding vsorfpeld? (naar het Hoogduitsch van Prof. Suskind, ontleend uii F.'atrs Msgazin fur Chrish liche Dugmatik und M^ral), . 325.

XIX. Iets ter opheldering over Hebr. IX,

*3» *4? 371.

XX. De Jonge Hervormer. . . 3gp,

* 3 XXI. Over

Sluiten