Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so THUCYDIDES.

vernye te brengen, ingerukt. En in het harren van dit groot gevaar voerden de Lacedemoniers , in magt vóór hebbende, over de andere mede oorlogende Grieken het bewind. De Atheners, op de aankomst van de Meden, in den zin hebbende de ftad te verhaten , bcgaaven zich met zak en pak te fcheep, en wierden dus ter Zeevaart opgeleid. Niet lang naa dat zy met gemeene macht den Ongrick hadden verdreeven , hebben zo wel de van den Koning afgevallen Grieken, als die gezamentlyk hem beoorlogd hadden, zich by de Atheners en Lacedemoniers gevoegd , want in vermogen waren deeze zekerlyk de grootHe5 daar deeze meer te land, geene meer ter zee vermogten, doch deeze wapenverbindtenis bleef flechts weinig tyds , want de Lacedemoniers en Atheners vaneen gereeten, vogten ieder met hunne boncigenooten en andere Grieken, zo zommige eenig verfchil hadden, trokken zy terftond naar hen. Dus zedert den Medifchen oorlog zonder ophouden tot aan deezen, dan een verbond treffende, dan onderling of tegen de afgevallen bondgenooten kryg voerende , zyn zy in de oorlogskunde wel doorleerd en door 't gebruik ervaarener

10"

Sluiten