is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTEN.

naarftigheid , en getrouwheid , van de mannen, pm hun huisgezin voor te liaan (v) ; andere willen het toefchrijven aan eene voorzorg van het recht, ten behoeve van den man, welke, ftaande huuwlijk , de vruchten van de goederen van zijne vrouw moest genieten, en ligteiijk zou hebben kunnen benadeeld worden, indien de vrouw de vrije beheering over haare perzoon en goederen had f» ; doch van alle redenen voldoet mij de eerst aangevoerde bet meest, om dat zij het natuurlijkst uit den aart van het contract voortvloeit , zo als het zelve bij de oude inwoonders van ons land voltrokken wierd; dan laaten wij voortgaan.

Z. Gij noemde deeze vereeniging, met eene foort van nadruk , eene vereeniging van één man , en ééne vrouw: mag dan een man naar rechten maar ééne vrouw, en eene vrouw maar éénen man hebben ?

V. Men noemt het polyandrie wanneer eene vrouw meer dan éénen man, en polygamie, wanneer een man meer dan ééne vrouw heeft; men onderfcheidt met alle reden, in het recht, tusfehen elkander volgende , en gelijktijdige polyandrie en polygamie. Door de elkander volgende,

O) De groot, loc. cit. §21.

O) Zie hier over breedcr sande Decis. I-rif. lib. 2. tit. 4. clef. 3. waar men meerdere redenen van den oorfprong van dit recht vindt.