Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49^ VADERLANDSCHE

is. Die zelfde volheid van macht, welke een Souverain nodig heeft, om wetten te maaken, is 'er ook weder nodig, om dispenfatien van die wetten te verleenen, of bij gunst, of om andere redenen , de werking van die wetten, ten aanzien van bijzondere perzoonen, te doen ophouden.

Z. Wat is de kracht van zodanige brieven van legitimatie?

V. Dat het gebrek der geboorte van den onwettigen word geaboleerd, en afgedaan; dat hij, als wettig perzoon , mag komen in de fuccesfie van zijnen vader en moeder, mitsgaders ook van alle goederen, die hem zoude mogen aanbefterven, (met eenige limitatie, die wij zo aanfconds zien zullen O dat hij zijne verkreegene , of te verkrijgen, goederen, in vollen eigendom, met macht van dispofitie onder de levende, en ter zaake des doods , behoud, zonder dat aan den Souverain daar op eenige aanfpraak blijft, waarvoor eene zekere foni van penningen eens, na gelegenheid vrai zijn perzoon , en bezittingen, moet betaald worden ; en dat hij voortaan ontfangen zal mogen werden tot alle ftaaten, eere, officien, en wettelijke aclen, en geacht, en gereputeerd voor een wettig perzoon, alzo en in zulker wijze , als of hij gewonnen en gebooren ware in huuwelijken ftaatc (/).

Z. Wie kunnen zodanige brieven van legitimatie vraagen?

V. De

09 Zie het zo ever. aangehaalde formulier.

Sluiten