Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEFNEEMING. i5

Tot vervaardiging van zulke machines wierpen zich reeds de Ouden op, en het is verbaazend, wat het menfchelyk verftand in latere tyden daar aan heeft te kosten gelegd.

Archytas van Tarentke, die 408 jaaren voor Christus geboorte leefde, heeft (zegt men) eene houte vliegende duif gemaakt. Archimedes, die in de I42fte Olympiade leefde, maakte eene glaaze bol, welks cirkel de bewee* ging van het gefternte aanduide. Van Albert Grot, gewoonlyk Albertus Magnus geheeten, zegt de traditie, dat hy in 't jaar 1300 een Automaat in menfchelyke geftalte heeft vervaardigt, 't welk den aanbellenden zyne deur heeft geopend, en daar by een geluid, als of hy tot hem fprak , van zich gegeeven heeft. Zoo zegt men ook, dat Joh*nnes Regiomontanus eene yzere vlieg heeft vervaardigt, welke zich uit zyne hand rondom de tafel beweegde, en weder tot hem te rug kwam. Beide verhaalen zyn echter niet geloofwaardig.

Hans Schhttheim te Augsburg, vervaardigde in 't jaar 1581 voor Keizer Rudolph II. een Automaat.

Achiller Langenbucher vervaardigde in 't jaar 1610 een muzikaal Inftrument in eene Kerk, 't welk eene geheele Vesper van aooo maaten, van zelve floeg.

Christofel Treffier, te Augsburg, maakte in 1683 eene machine, welke het wereldgebouw voorftelde, en zich door raderen beweegde; zy was grootendeels van Zilver, en kwam aan het Keizerlyk Hof.

Joachim Eppinger ,v\t Beijeren, vervaardigde in 176*0 het beeld van den Herdersgod Pan, die eenige ftukken op zyn Herdersfluit van zelve fpeelde.

Orfreus vond een rad uit, dat van zelve liep, ia Voet in den diameter had, en 60 pond ophefte.

De Misfionaris Thibaut vervaardigde voor den Chi-

neefchen

Sluiten