is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de kunststukken door den vermaarden ridder Pinetti de Merci, vertoond te Berlyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEFNEEMING» 107

vraagt men de kleine figuur: of zy ook weet wie de kaarc uit bet fpel genomen heef.? hier op laat men haar boven het water komen , en daar do <r ja zeggen. Men vraagt verder: is dat een heer? men laat haar zinken om neen te zeggen; al verder vraagt men: is het eene dame? en daarop laat men de figuur weder boven het water komen. Eindelyk vraagt men haar: of zy ook weet , de hoeveellte kaarc het in het fpel is ? en wanneer men haar heeft laten andwoorie.i jadan teld men haar de getallen van één af voor, tot aan dat, by het welk de kaart ligt. Als dan laat men haar na de hoogte komen, en aanduiden, dat deze kaart dezelve is, welke men uit het fpel getrokken heef:.

ZES-EN-VEERTIGSTE

PROEFNEEMING.

J)e Ridder liet door een klein beeld, het welke op eenen verticaal fltanden fpiegel geplaatst wa» , om welken zich een cylferblad bevond, het uur aanwyzenue, 't welk een der aanfchouwers genoemd had.

UlTLRGGING.

Men neeme een niet al te dik en rond fpiegelglas, 't welk onurend anderhalf voet in het dianieter heelt;

men