Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 >

EERSTE SLOT-ZANG. C H O O R.

6 Wat edel vergenoegen Smaakt de Vriend der reine deugd, Bij zijn werken en zijn zwoegen Voor het heil der arme Jtu^d!

SOLO.

Jbsus heeft, zoo wel door leven, Als door lesfen; klaar getoond, Hoe wij blijken moeten geven, Dat de Liefde bij ons woont: Laat ons dan beftendig ftreeven,

Zoo te leeven! —~ God is 't, die de Liefde loont l

C H O O R.

Juicht gij allen Menfchenvrinden!

Uw verbinden Is gericht naar 't doel van God! Gj verzagt der Armen lot! Wacht dan ook uw loon bij God I — Wacht dan ook uw loon bij God!

B 4 LAAT-

Sluiten