Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m)

«erfland benevelt en de bron der vreugde verdopt in plaets van bartstogten te beteugelen , .dezelven heimlijk botviert en een fijn gevoel aenkweekt ter opwekkinge van nieuwe en telkens heviger verlangens: — en deze is Werther's wijsbegeerte!

Heden zeide hij : nu zie ik klaer , \iat 's menfchen lot zij : de maet van zijn lijden

ten boord' toe vullen den bitteren kelk

uitdrinken ! niemand is hier van uitgezonderd — en , wanneer ik het treurige voorregt niet had , van deze hand met mijne tranen te bevogtigen." Ik viel hem in de

reden ; houd u verzekerd, Werther ! dat de

Voorzienigheid allen lief heeft ! fchoon

droefheid den nacht vergezelle, de dag brengt weder blijdfchap aen.

Laet ons zien,welk regt hebt gij, om klag-

ten uitteboezemen gij , die een zoo veel

omvattend harr in den boezem draegt — gij , die zoo veel gevoel bezit voor iedere vreugd van den geest ? Denk aen millioenen, die in armoede linachten — in ziekte verkwijnen , wien de dag geene vreugd, de nacht geene rust aanbrengt : — aen duizenden ( K 4 die «,

Sluiten