is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie en gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van drenkelingen. Opgericht binnen Amsterdam. MDCCLXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT REDDING VAN DRENKELINGEN. 22*

LIV.

Binnen de Vryheid van Roozendaa! in den Lande van Breda, op den 23^11 December 1797, heeft de Chirurgyn jF. Bosfchart, een meisje van zeventien jaaren met naame Maria Hubertus , zonder eenig teken van leeven uit het water opgehaald, en door het aanwenden van gepaste redmiddelen weder doen bykomen.

De Redder ontving daar voor de goude Medaille.

LV.

In Amfterdam , op den 25^ December 1797, is een Jood, Levie Jofeph genaamd, die aan de Oude Schans in eenen fchynbaar levenloozen toeftand, ut het water was opgehaald , onder de behande'inge van den Chirurgyn Hendrik- van der Kloet, weder volkomen herfteld , doch op den tweeden dag na zyne herftellinge overleeden.

Aan den Redder is de goude Medaille toe-' gelegd.

P i LVl